Glazbena škola

1. Ciljevi i zadaci

Cilj je glazbenog odgojno-obrazovnog sustava da odgojem i obrazovanjem profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja stalno proizvodi onaj dio društvene nadogradnje koji je obuhvaćen pojmom glazbene umjetnosti.

Zadatci su glazbene škole:

– omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijat i učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne.

– omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak

– pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja, glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za ona glazbala za koje su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjeg profesionalnog usmjerenja

– razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe

– voditi brigu o sposobnim i darovitim učenicima

– brinuti da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštivanje sposobnosti svakog učenika

– promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja…) i utjecati na unapređenje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje

2. Organizacija nastave i uvjeti rada

Osnovna glazbena škola djeluje pri Osnovnoj školi Stolac. Nastava je u glazbenoj školi individualna i skupna. U glazbenoj školi uče se sljedeći instrumenti: glasovir, gitara i harmonika. Osim individualne nastave svi učenici osnovne glazbene škole pohađaju nastavu solfeggia a učenici od III. do VI. razreda i nastavu skupnog muziciranja (zbor), te teoriju glazbe pohađaju učenici u šestom razredu. Učenici osnovne glazbene škole redoviti su učenici općeobrazovne škole. Učenici koji redovitu nastavu pohađaju popodne, glazbenu školu pohađaju prije podne, a učenici koji redovitu školu pohađaju prijepodne, glazbenu školu pohađaju poslije podne.

Učenici glazbene škole redovito sudjeluju u svim školskim manifestacijama. Na kraju nastavne godine redovito se održava koncert učenika glazbene škole.

Nastava se izvodi u tri kabineta. U dva se nalaze glazbala i koriste se za individualnu nastavu a jedan služi za skupnu nastavu (solfeggio, zbor i teorija glazbe). Škola ima tri vrste instrumenata (klavir, gitara i harmonika) i za njih je organizirana individualna nastava.

Većina instrumenata nabavljena je donacijom Vlade RH i u dobrom su stanju. To su:

– tri glasovira;

– pet gitara;

– šest harmonika;

– kasetofon i razglas

U glazbenoj školi predaju četiri učitelja glazbene kulture.

Tjedni broj sati po predmetima

 

R A Z R E D I
Predmet I. II. III. IV. V. VI.
Solfeggio 2 2 2 2 2 2
Teorija glazbe 2
Skupno muziciranje 2 (45 min)
Glasovir 8 (30 min.) 12(30min.) 4 (30 min.) 2 (45 min.) 4 (45 min.) 12(45min.)
Gitara 6 (30 min.) 6(30 min.) 4(30 min.) 2(45 min.) 4(45 min.) 2(45 min.)
Harmonika 2 (30 min.) 2(30min) 2(45 min.) 2(45 min.)