Kućni red

 

Na temelju članka 105. Statuta  Osnovne škole Stolac, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj 13.02.2002 godine donio:

 

 

K U Ć N I   R E D   Š K O L E

 

 

UČENICI

                  

      

Članak 1. 

Učenici dolaze u školu 10 minuta prije početka nastave.

 

Članak 2.

Dozvolu za ulazak u zgradu daje dežurni učitelj. U slučaju hladnog ili kišovitog vremena učenici se mogu pustiti u predvorje prije određenog vremena.

 

Članak 3.

U zgradu i učionice ulazi se bez buke, galame i gužve.

 

Članak 4.

Učenici koji imaju predsat  (dopunsku i dodatnu nastavu, slobodne aktivnosti) čekaju početak sata pred školskom zgradom i ulaze isključivo u pratnji učitelja koji održava sat.

 

Članak 5.

Učenici iz suprotne smjene u tijeku nastave ne ulaze u zgradu, već početak  sata čekaju pred  školskom zgradom.

 

 

Članak 6.

Učenici koji nisu na vrijeme došli na početak nastave, kraj sata čekaju pred školskom zgradom.

 

Članak 7.

Ako učitelj ne dođe u razred održati sat, dežurni učenici su dužni nakon 5 minuta javiti njegov nedolazak ravnatelju ili pedagogu škole.

 

 Članak 8.

U tijeku nastave učenici ne smiju šetati po školi.

 

Članak 9.

Učenici su dužni čuvati imovinu škole, osobnu imovinu, te imovinu drugih učenika.

Svaku štetu potrebno je materijalno nadoknaditi.

Učenici štetu prijavljuju razredniku ili pedagogu i ravnatelju Škole.

Učenicima nije dozvoljeno otvarati i zatvarati prozore, dirati učila, zavjese, ormare.

Učenicima je zabranjeno za vrijeme malog odmora izlaziti iz Škole.

 

Članak 10.

Dozvolu za izostanak od 1 sata učenici mogu zatražiti od predmetnog učitelja, za jedan dan od razrednika, a do 8 dana od ravnatelja Škole.

Za više od 8 dana na prijedlog razrednika ili ravnatelja Škole odobrenje daje Učiteljsko vijeće.

 

Članak 11.

Ako učenik izostane zbog bolesti do 5 dana, mora obavijestiti razrednika o uzorku  izostanka pismenom ili usmenom ispričnicom roditelja ili staratelja.

Za izostanke duže od 5 dana treba donijeti liječničku ispričnicu nadležnog školskog dispanzera.

 

 Članak 12.

Učenici ne smiju ulaziti u zbornicu po razredne knjige ili kredu.

 

Članak 13.

Po završetku nastave učenici ne smiju na znak zvona izjuriti iz učionice, nego složiti stolice i izići bez gužve i buke.

 

 

DEŽURNI UČENICI

 

 

Članak 14.

 U svakoj smjeni u holu škole se nalazi dežurni učenik. Dežurni učenici u  školu dolaze 30 minuta prije nastave i dežuraju 15 minuta duže nakon završetka šestog sata.

Dežurni učenik zadužen je za zaključavanje i otključavanje ulaznih vrata, te za prijem i upućivanje osoba koje ulaze u Školu.

 

Članak 15.

Po dolasku u Školu javljaju se dežurnom učitelju i zajedno s njim  na znak zvona puštaju učenike u školsku zgradu.

 

Članak 16.

Pet minuta nakon početka nastave, odnosno sata, zaključavaju se ulazna vrata. Za vrijeme nastave vrata se ne otključavaju učenicima.

 

 Članak 17.

Dežurni učenik ne može napuštati portirnicu zbog kontrolnih zadaća ili nekih drugih zaduženja.

Boravak u portirnici nije dozvoljen ostalim učenicima.

 

Članak 18.

Roditelje i druge osobe koje ulaze u Školu potrebno je pitati koga trebaju i odvesti ih do tražene osobe. Nepoznate osobe ne smiju se kretati po školi bez pratnje dežurnog učenika.

 

Članak 19.

Dežurni učenik na portirnici ponaša se primjereno. Posebno vodi brigu o izgubljenim i nađenim stvarima, a ako ih vlasnici nisu preuzeli, na kraju dežurstva predaju ih u upravu Škole.

 

Članak 20.

Izbor dežurnih učenika obavlja razrednik, a raspored i organizaciju vrši pedagog Škole ili pomoćnik ravnatelja.

 

Članak 21.

Učenici se moraju pridržavati rasporeda dežurstva. Ako dežurni učenik nije taj dan došao u školu, dežura sljedeći po redu, a izočni će dežurati kasnije. 

 

 

UČITELJI

 

 

 Članak 22.

Učitelji su dužni doći u Školu 15 minuta prije početka nastave. Na početku nastave uzimaju razredne knjige i ostala pomagala za sat.

Na kraju nastave isto vraćaju na svoje radno mjesto.

Učitelji vode računa da učenike nikad ne ostavlja same u učionici.

Svaki učitelj, u svakom trenutku, i na svakom mjestu dužan je svakog učenika nadzirati, upozoravati, savjetovati, podučiti o načinu ponašanja, ako je to potrebno.

Učitelji snose troškove materijalne štete ako je nastala njihovom neodgovornošću i nepažnjom, posebice ako ostave učenike same u učionici.

Ako se učenik nakon zvona pojavi u učionici ili počne ometati nastavu, učitelj je dužan to evidentirati, te nakon sata porazgovarati s učenikom, a po potrebi i s razrednikom.

 

Članak 23.

Zabranjeno je izbaciti učenika iz učionice za vrijeme sata. Potrebno je odmah nakon sata porazgovarati s učenikom zbog neprimjerenog ponašanja, upoznati razrednika, roditelja ili ravnatelja o nastalom problemu.

 

 

 

DEŽURNI UČITELJI

 

 

Članak 24.

Dužnosti dežurnog učitelja su:

–      doći u školu 30 minuta prije nastave,

–      upoznati dežurne učenike s načinom dežuranja i pomoći im da to čine što uspješnije i 

         odgovornije,

–      nadgledati ulazak, kretanje boravak i ponašanje učenika u Školi, naročito za vrijeme velikog

         odmora, te pri ulasku i izlasku iz Škole,

–      pratiti točnost zvonjenja, dolazak i odlazak učitelja na nastavni sat,

–      odgovornost za red i rad za cijelo vrijeme dežurstva i za disciplinu svih u Školi,

–      nadzor, a po potrebi i upozorenje učitelja na  obveze,

–      preuzimanje obveza i ovlasti u slučaju odsutnosti ravnatelja i pedagoga, te organiziranje

        zamjene odsutnih učitelja,

–      redovit i točan odlazak učitelja iz zbornice u kabinete bitan je uvjet rada i uspješnog

        ostvarenja zadatka nastavnog sata, a ujedno i mogućnost obvezivanja učenika na točnost u  

        radu.

 

 

 

RODITELJI

 

 

Članak 25.

Stranke-roditelji koji ulaze u Školu dužni su se javiti dežurnom učeniku i u njegovoj pratnji otići do osobe koju traže.

Strankama- roditeljima je zabranjen ulaz u učionice za vrijeme nastave.

Roditelji dolaze na razgovor u Školu samo u dogovoreno vrijeme, a iznimno na odmoru.

Roditelji koji čekaju djecu, čekaju ih isključivo pred Školom, a ne u školskim prostorijama.

 

Članak 26.

Ostali djelatnici Škole dužni su se kulturno ponašati za vrijeme boravka u Školi.

Poštivanje kućnog reda obvezatno je za sve učenike i djelatnike Škole.

Svatko je odgovoran za svoje ponašanje kojim doprinosi općem redu, radu, miru uspjehu i ugledu Škole.

Zabranjeno je prepirati se, svađati, odgovarati i vrijeđati se u prostorijama Škole, a posebice u nazočnosti učenika

 

Članak 27.

Ovaj  Kućni red stupa na snagu 8 dana po objavljivanju na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Kućni red škole istaknut je na oglasnoj ploči dana 14.02.2002, a stupio na snagu  21.02.2002 godine.

 

 

Ur.broj: 05-I-18/02

Stolac, 14.02.2002 godine

 

 

                                                              PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG

                                                                                  ODBORA

                                                                          _________________

                                                                           /Damjan Vučina/

 

 

                                                                                RAVNATELJ

                                                                             _____________

                                                                              / Tomo Marković/