Sekcije

 

Ciljevi izvannastavnih aktivnosti

Svakom učitelju je pružena sloboda u kreiranju odgojno obrazovnog rada izvannastavnih aktivnosti. Cilj izvannastavnih aktivnosti jeste potaknuti učenike na rad  i izvan redovite nastave. Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom a mogu biti i interdisciplinarne. Svaki učitelj odabire način i metodu realizacije izvannastavnih aktivnosti a one mogu biti radioničkog, projektnog, skupno-istraživačkog i samo-istraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne aktivnosti imaju veliku ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja.

Sve skupine izvannastavnih aktivnosti su u okviru tjednih zaduženja učitelja.