INSTRUKCIJE ŠKOLAMA ZA POČETAK ŠKOLSKE 2021./2022. GODINE
obavijesti

obavijestiMinistarstvo prosvijete, znanosti, kulture i športa izdalo je Instrukcije školama za početak nove školske godine koje možete pročitati u nastavku:

 

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, na temelju Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 1342/2021 od 26.8.2021. godine, čiji su sastavni dio Zapovijedi za obrazovne ustanove Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, Preporuke Zavoda za javno zdravstvo Federacija Bosne i Hercegovine i Zaključka Vlade Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, broj: 01-1-02-2051/21 od 28.8.2021. godine, daje se:

INSTRUKCIJA ŠKOLAMA

 

  • Školska 2021./2022. godina u osnovnim i srednjim školama počinje sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u punom kapacitetu u trajanju sata od 45 minuta, a uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi,
  • Svaka škola treba imati kreiran krizni plan u čijem donošenju će učestvovati predstavnik Vijeća roditelja i imenovan operativni tim za praćenje provedbe kriznog plana,
  • Obavezno mjerenje temperature za sve koji ulaze u zgradu,
  • Obavezno nošenje maski za sva lica koja ulaze i kreću se unutar škole, Roditelji/staratelji djece koja spadaju u rizične skupine ili djece koja žive s osobama iz rizičnih skupina ili starijim osobama, rukovoditeljima odgojno-obrazovnih institucija, ukoliko žele da njihovo dijete pohađa nastavu na daljinu, trebaju dostaviti izjavu , a u roku         od            prva           dva            tjedna      nastavnog           procesa       dostaviti          obveznu      liječničku dokumentaciju koja dokazuje razloge pohađanja nastave na daljinu,
  • Škole su obvezne vršiti dezinfekciju objekta, podova, radnih površina, ruku i obuće svih osoba koje ulaze u zgradu,
  • Odgojno-obrazovne ustanove dužne su na tjednoj razini dostavljati podatke o broju razreda u izolaciji, broju zaraženih učenika i nastavnog osoblja,
  • Roditeljske sastanke organizirati uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snaz1.
  • Pri realizaciji rasporeda će se poštovati sedmični broj časova,
  • Obvezna upotreba platforme u korespondenciji nastavnika i učenika, osim u slučaju izričitog zahtjeva od strane roditelja/staratelja za korištenje neke druge vrste komunikacije,
  • Ispitivanje i ocjenjivanje učenika koji pohađaju nastavu na daljinu vršit će se u školama.