OBAVIJEST RODITELJIMA
sl2

sl2

Obavještavaju se roditelji djece koji su stekli uvjete za upis u prvi razred za školsku 2021./2022. godinu da ispune prijavu koju mogu preuzeti na web sranici škole. Popunjenu prijavu mogu dostaviti na e-mail škole: osnovna.skola.stolac@tel.net.ba 

NAPOMENA:

Roditelji koji nisu u mogućnosti prijaviti djecu u I. razred elektronskim putem, mogu to učiniti pozivom na telefonski broj škole: 036/853-443 po sljedećem rasporedu:

-srijeda; 7.travnja od 9 do 12 sati

-četvrtak; 8.travnja od 9 do 12 sati

 

P R I J A V A   Z A    U P I S