Popis udžbenika, autora i nakladnika za školsku 2020./21. godinu

Popis udžbenika, autora i nakladnika za školsku 2020./21. godinu

UČENICI KORISTE KNJIGE  ŠKOLSKE NAKLADE I ALFE

PRVI RAZRED:

HRVATSKI JEZIK

– POČETNICA TAJNA SLOVA – radni udžbenik

– POČETNICA TAJNA SLOVA – radni priručnik                          

– RADNA BILJEŽNICA HRVATSKOG JEZIKA – TAJNA SLOVA – 2. POLUGODIŠTE

(autori: T. Zokić, Jadranka Bralić, M. Musa), ŠN

 

MOJE OKRUŽJE 1 –  (I. De Zan, S. Holoček, M. Vasilj), ŠN

MATEMATIKA    –  MOJ SRETNI BRIJ 1  –  udžbenik i nastavni listić, skupina autora, ŠN

GLAZBENA KULTURA – RAZIGRANI ZVUCI 1(V. Ćubela, A. Stranišić, V. JandrašekJ. Šimuna) ŠN

LIKOVNA KULTURA  –  LIKOVNA KULTURA 1 (izdavačka kuća ALFA)

 

DRUGI RAZRED:

HRVATSKI JEZIK  –  TAJNA SLOVA 2

  • UDŽBENIK HRVATSKOG JEZIKA za I. i II. Polugodište

Autori (T. Zokić, J. Bralić, M. Musa), ŠN

MATEMATIKA  – MOJ SRETNI BROJ 2, udžbenik i radna bilježnica

Autori (D. Milkec, G. Prtajin i ostali), ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO – MOJE OKRUŽJE 2,I.De.Zan, M.Vasilj, I. Madžar i ost,ŠN

ENGLESKI JEZIK  –  DIP IN 1, udžbenik i radna bilježnica (B. Džeba, M. Sivrić),„ŠN“

GLAZBENA KULTURA  –  RAZIGRANI ZVUCI 2 (V. Ćubela, A. Stanišić),ŠN

 

TREĆI RAZRED:

HRVATSKI JEZIK  –  TAJNA SLOVA 3, čitanka

             –  TAJNA SLOVA 3, udžbenk iz jezika

             –  TAJNA SLOVA 3, radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika,

                            (autori: Terezija Zokić, Jadranka Bralić, Marija Musa),ŠN

MATEMATIKA  –  MOJ SRETNI BROJ 3, udžbenik

                        –  MOJ SRETNI BROJ 3, radna bilježnica, skupina autora, ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO  –  MOJE OKRUŽJE 3, (I.De Zan, M. Vasilj,I. Madžar),ŠN

GLAZBENA KULTURA  –  RAZIGRANI ZVUCI 3, (V. Ćubela, A. Stanišić),ŠN

ENGLESKI JEZIK  –  DIP IN 2, udžbenik i radna bilježnica B. Džeba, M. Sivrić, ŠN

 

ČETVRTI RAZRED

HRVATSKI JEZIK  –  TAJNA SLOVA 4, čitanka

                          –  TAJNA SLOVA 4, udžbenik iz hrvatskog jezika,

                          –  TAJNA SLOVA 4 – radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika,

autori: Zokić, Bralić, Musa,ŠN                                                                   

MATEMATIKA   –  MOJ SRETNI BROJ 4, udžbenik i radna bilježnica, skupina autora ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO  – NAŠI ZAVIČAJI 4,  (autori: Jelić, Brkić – ALFA)

GLAZBENA KULTURA  –  RAZIGRANI ZVUCI 4, udžbenik, ŠN

ENGLESKI JEZIK  –  DIP IN 3, udžbenik i radna bilježnica ( B. Džeba, M. Sivrić), ŠN

 

PETI RAZRED

HRVATSKI JEZIK  –  TAJNA SLOVA 5, čitanka

                   –  TAJNA SLOVA 5, udžbenik hrvatskog jezika

                          –  TAJNA SLOVA 5, radna bilježnica uz udžbenik hrvatskog jezika,

                        (autori: Terezija Zokić, Jadranka Bralić, Marija Musa), ŠN

MATEMATIKA  – MOJ SRETNI BROJ 5, udžbenik

           – MOJ SRETNI BROJ 5, radna bilježnica (skupina autora), ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO – MOJE OKRUŽJE 5,udžbenik,I.De.Zan, Ivo Nejašmić,, ŠN

GLAZBENA KULTURA – RAZIGRANI ZVUCI 5, udžbenik (Vladimir Jandrašek, Vesna Ćubela),ŠN

ENGLESKI JEZIK – DIP IN 4, udžbenik i radna bilježnica (B. Džeba, M. Sivrić), „ŠN“

 

ŠESTI RAZRED

ENGLESKI JEZIK– Udžbenik s Cd-om „Spark 1“, peta godina učenja, Jenny Dooley- Alfa

                          – Radna bilježnica „Spark 1“, peta godina učenja (Virginia Evans)- Alfa

MATEMATIKA    –  Udžbenik „Matematički izazovi 6“(Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić)- Alfa

                          – Zbirka zadataka „Matematički izazovi 6,(Paić, Bošnjak,   Čulina, Zorić, Alfa

TEHNIČKA KULTURA – Udžbenik „Čudesni svijet tehnike“6 (Bartolović, Marenčić, Paleka, Pehar)- Školska naklada

INFORMATIKA– Udžbenik „Like it 6“ (Rade, Šantalab, Novakovć, Đogić)- Alfa

BIOLOGIJA- Udžbenik „Priroda 6“(Bastrić, Novoselić, Pekas)-Alfa

HRVATSKI JEZIK- Čitanka „Moja čitanka 6“ (Težak, Marušić, Lekić)- Alfa

                           – Udžbenik „Moj hrvatski 6“ (Milena Pranjković)- Alfa

GLAZBENA KULTURA- SVIJET GLAZBE 6, autori: Nevenka Raguž, Tonka Lazarić, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, „ALFA“

LIKOVNA KULTURA- Udžbenik „Likovni sat 6“ (Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec- Fulir, Natalija Stipetić-Čus, Kristina Soldo)- Alfa

GEOGRAFIJA –  Udžbenik „Geografija 1“  (Marina Periša, Irena Greblični,Snježana Dumančić)-  Alfa

POVIJEST- Udžbenik „Povijest 6“ (Stjepan Bekavac, Marija Bradvica, Miroslav Rozić)- Alfa

KATOLIČKI VJERONAUK – Udžbenik Kršćanska sadašnjost  „Ja sam put“ (Ružica Razum)

NJEMAČKI JEZIK-LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1, 1. godina učenja Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić , udžbenik, Alfa,

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1, 1. godina učenja Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić, radna bilježnica, Alfa

 

SEDMI RAZRED

HRVATSKI JEZIK – MOJA ČITANKA 7 (Dubravka Težak, Patricija Marušić, Olga Lekić         

MOJ HRVATSKI 7udžbenik –  autotri, Lekić, Franjković,„ALFA“    

ENGLESKI JEZIK – SPARK 2 – 6. godina učenja, udžbenik s CD-om, „ALFA“

                                   – Radna bilježnica „Spark 2“, šesta godina učenja (Virginia Evans)- Alfa

MATEMATIČKI IZAZOVI– UDŽBENIK 7, autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić, ALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI ZBIRKA ZADATAKA 7– autori: Gordana Paić, Željko    Bošnjak, Boris Čulina, Vionko Zorić,„ALFA“

POVIJEST 7– autori: Ante Birin, Miroslav Rozić, Tomislav Šarlija – „ALFA“

GEOGRAFIJA  2 – autori: Brazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić –„ALFA“

BIOLOGIJA- Udžbenik „Priroda 7“ (Bulić, Dragobratović, Bastrić, Novoselić, Pekas)-Alfa

TEHNIČKA KULTURA : ČUDESNI SVIJET TEHNIKE Autori: Bartolić, Marenčić,Paleka, Stanojević, Pehar – ŠN

GLAZBENA KULTURA – SVIJET GLAZBE 7, autori: Ante Gašpardi, Tonka Lazović, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljhna Glibo, Sonja Jurić, „ALFA“

LIKOVNA KULTURA – LIKOVNI SAT 7 –G. Jerabek, Blanka Petrinec-Fulir

Natalija Stipetić, Kristina Soldo – „ALFA“

KATOLIČKI VJERONAUK – Pozvani na Slobodu, Kršćanska sadašnjost

INFORMATIKA – udžbenik LIKE IT 7, autori: Blaženka Šantalab, Karmen Toić, Dragica Rade, Vinko Pilipović, Domagoj Bujadinović, „ALFA“

NJEMAČKI JEZIK – LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 (2. godina učenja)

Autori: Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagodić, Damir Veluički,

Radna bilježnica, LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2, 2. godina učenja

  

OSMI RAZRED

HRVATSKI JEZIK:  MOJA ČITANKA 8 – Olga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić; „ALFA“

MOJ HRVATSKI – Olga Lekić,Milena Pranjković,  „ALFA“

ENGLESKI JEZIK: SPARK 3, Virginija Evans – Jenny Doley,  „ALFA“

                               – Radna bilježnica „Spark 3“, sedma godina učenja (Virginia Evans)- Alfa

NJEMAČKI JEZIK: LERNER UND SPIELEN 3 (3. godina učenja, udžbenik i radna bilježnica), Damir Velički, Blaženka Filipan – Žiginić, „ALFA“

POVIJEST 8, Miroslav Akmadža, Stjepan Bekavac, Miroslav Rozić,  „ALFA“

GEOGRAFIJA 3 – udžbenik za 8/9, „ALFA“

KEMIJA 8 – Draginja Mrvoš – S, M. Kovačević, N. Čuturaermek,„ALFA“

BIOLOGIJA 8 – V. Begić, J. Madaj Prpić, D. Novoselić, S. Knezović, „ALFA“

GLAZBENA KULTURA – SVIJET GLAZBE 8, autori: Nevenka Raguž, Tonkla Lazarić, Zoran Štefanac, Biljana Glibo „ALFA“

LIKOVNA KULTURA – LIKOVNI SAT 8 –G. Jerabek, Blanka Petrinec-Fulir

Natalija Stipetić, Kristina Soldo – „ALFA“

TEHNIČKA KULTURA: ČUDESNI SVIJET TEHNIKE, Bartolić, Delić, Stanojević,

Pehar, „ŠKOLSKA NAKLADA“

INFORMATIKA – LIKE IT 8 – Autori: Dlačić, Rade, Novaković, Pilipović, Matasić, Đogić,  „ALFA“

MATEMATIKA –  Matematički izazovi 8, udžbenik; autori: Gordansa Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić, „ALFA“

Matematički izazovi 8, zbirka zadataka; autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić, „ALFA“

FIZIKA 8 – Autori: Zumbulka Beštek, Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić „ALFA“

FIZIKA 8 – radna bilježnica – autori: Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić;  „ALFA“

VJERONAUK: Zajedno u ljubavi, Kršćanska sadašnjost

 

DEVETI RAZRED:

HRVATSKI JEZIK: MOJA ČITANKA 9 – Olga Lekić, Ozrenka Fišić, Biljana Nikolić, Ankica Čato;  „ALFA“

MOJ HRVATSKI 9 – jezični udžbenik: Olga Lekić, Milena   Pranjković, Branka Bojčetić, Vidoni;  „ALFA“

ENGLESKI JEZIK: SPARK 4, osma godina učenja-autori: JennyDooley, Virginia  Evans, „ALFA“

                                   – Radna bilježnica „Spark 4“, osma godina učenja (Virginia Evans)- Alfa

NJEMAČKI JEZIK: LERNER UND SPIELEN 4, (udžbenik i radna bilježnica), autori: Ivana Vajda, Karin Nigl, „ALFA“

POVIJEST 9: Stjepan Bekavac, Miroslav Rozić, Mario Jareb; „ALFA“

GEOGRAFIJA 4, autori: Tomislav Jelić, Đuro Škrget, Snježana Mihalj, „ALFA“

KEMIJA 9: Draginja Mrvoš-Sermek, Nikolina Ribarić Vinko Oreč; „ALFA“

BIOLOGIJA 9:  Marijana Bastić, Valerija Begić, Danijela Novoselić, Marija Popović, Zora Primorac;  „ALFA“

GLAZBENA KULTURA, SVIJET GLAZBE 9, autori: Nevenka raguž, Tonka Lazarić, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, ALFA“

LIKOVNA KULTURA: LIKOVNI SAT 9 –G. Jerabek, Blanka Petrinec-Fulir, Natalija Stipetić, Kristina Soldo – „ALFA“

TEHNIČKA KULTURA: ČUDESNI SVIJET TEHNIKE ZA 9. RAZRED: autori: Bartolić, Delić, Pehar, Rezić;  „ŠKOLSKA NAKLADA“

INFORMATIKA: LIKE IT 9, autori: Domagoj Bujadinović, Dragica Rade, Karmen Toić, Vinko Pilipović, Iva Matasić, Siniša Topić, Slađana Valjan  Đogić, „ALFA“

MATEMATIKA: MATEMATIČKI IZAZOVI 9 – udžbenik- autori: Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić, „ALFA“

MATEMATIČKI IZAZOVI 9- zbirka zadataka-autori:  Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić, „ALFA“

FIZIKA 9 – udžbenik- autori: Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić;  „ALFA“

FIZIKA 9 – radna bilježnica – autori: Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić;  „ALFA“

VJERONAUK:  S Kristom u život, Kršćanska sadašnjost