Upis u prvi razred

Obavještavaju se roditelji/staratelji koji imaju djecu za upis u prvi razred za školsku 2023./2024.godinu da podatke neophodne za upis dostave osobno u školu ili putem telefona na broj 036/853-443 najkasnije do 24.ožujka 2023.godine.
Potrebno je dostaviti: ime i prezime djeteta, ime i prezime roditelja/staratelja, datum rođenja djeteta, mjesto stanovanja i kontakt broj telefona.
U prvi razred upisuju se djeca koja do 1.ožujka tekuće godine navršavaju 5,5 (pet i pol) godina života.
Za dijete koje do 1.ožujka ne navrši 5,5 (pet i pol) godina života, roditelj/staratelj može podnijeti zahtjev nadležnom gradskom tijelu uprave da dijete uvrsti u popis djece dorasle za upis u osnovnu školu, kako bi Povjerenstvo moglo utvrditi je li dijete psiho-tjelesno sposobno za školu.
Na zahtjev roditelja/skrbnika te uz prethodno pribavljenu suglasnost stručne medicinske ustanove, mjerodavni gradski organ može odgoditi početak obveznog školovanja, ukoliko je to u najboljem interesu djeteta.