Kućni red

  Na temelju članka 105. Statuta  Osnovne škole Stolac, Školski odbor je na svojoj sjednici održanoj 13.02.2002 godine donio:     K U Ć N I   R E D   Š K O L E     UČENICI                           Članak 1.  Učenici dolaze u školu 10 minuta prije početka...

Povijest škole

    OŠ STOLAC je škola koja ima dugogodišnju tradiciju u našem gradu. Počela je sa radom školske 1945./1946. god., u staroj zgradi, u blizini današnje škole. Godine 1951. je izgrađena nova kamena zgrada u koju se školske 1952./1953. godine škola preselila i dobila...

Školske manifestacije

  Učenici i učitelji naše škole aktivno su uključeni u društveni i kulturni život zajednice. Sudjeluju u svim aktivnostima. Već duži niz godina uspješno surađujemo s Maticom hrvatskom. Naime, u mjesecu svibnju u manifestaciju Dani matice hrvatske uključuje se i...